Apskričių viršininkų administracijos funkcijos, valstybės politika regioninės plėtros klausimais, valstybės politika apskrityje socialinio aprūpinimo klausimais, valstybės politika apskrityje švietimo klausimais, kultūros, valstybės politika apskrityje sveikatos priežiūros klausimais, valstybės politika apskrityje teritorijų planavimo klausimais, valstybės politika apskrityje žemėtvarkos klausimais, valstybės politika apskrityje žemės naudojimo ir apsaugos klausimais, valstybės politika apskrityje aplinkos apsaugos klausimais, valstybės politika apskrityje mobilizacijos klausimais, apskrities valstybinės programos, apskrities tarpregionines programos, apskrities ministerijų koordinacija, Vyriausybės institucijų struktūrinių padalinių veiklos koordinacija, savivaldybių vykdomųjų institucijų veiklos koordinavimas, regioninių programų įgyvendinimas, apskrities raidos krypčių nustatymas, programų rengimas, apskrities ekonominiai pokyčiai, apskrities socialiniai pokyčiai, bendradarbiavimas, šalies regionai, dalyvavimas tarptautinių organizacijų veiklose, partnerystės stiprinimas.
Įmonių šioje veiklos srityje nerasta. Pasirinkite kitą veiklos sritį.